به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!

#content-widget-header-de2aa13de3171780a533005acfb00708 a.archive {
background-color: #00bfd6;
}

#content-widget-de2aa13de3171780a533005acfb00708 article.item figcaption time {
background-color: #00bfd6;
}